Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 933

  • Tổng 1.514.978

Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

9:37, Thứ Năm, 29-2-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 12/01/2024, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 35/KH-SNgV về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 09/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) năm 2024, với mục đích tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về PCTN, TC nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác PCTN, TC của Sở Ngoại vụ; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức trong việc quán triệt, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN, TC. Đồng thời, yêu cầu triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC phù hợp
với điều kiện thực tế của Sở Ngoại vụ; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện, kịp thời xử lý, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Công tác PCTN, TC của Sở Ngoại vụ phải được triển khai cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế, bối cảnh của cơ quan Sở Ngoại vụ, trong đó phải xác định rõ nội dung, yêu cầu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện cụ thể.

Nội cung của Kế hoạch, xem tại đây
 

Các tin khác