Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1566

  • Tổng 1.629.119

SỞ NGOẠI VỤ VỚI CÔNG TÁC CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC

12:21, Thứ Bảy, 27-8-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quyết định của Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao, giảm đầu mối, khắc phục tình trạng dàn trải, gắn với việc thực hiện cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và thực hiện tinh giản biên chế

 

Năm 2021, căn cứ Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về việc sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hành chính thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình, Sở Ngoại vụ đã tiến hành sắp xếp, tổ chức lại các phòng thuộc Sở từ 04 phòng thành 02 phòng (nhập Phòng Hợp tác quốc tế và Văn phòng thành Phòng Hợp tác quốc tế - Hành chính; nhập Phòng Quản lý Biên giới và Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài thành Phòng Quản lý Biên giới - Lãnh sự), để vừa đảm bảo tính tinh gọn, đúng quy định của pháp luật, vừa đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Qua thực tiễn 01 năm hoạt động sau khi được sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ gồm Phòng Hợp tác quốc tế - Hành chính và Phòng Quản lý biên giới - Lãnh sự, Sở Ngoại vụ nhận thấy việc sắp xếp, tổ chức lại đã mang lại sự tinh gọn trong tổ chức, bộ máy, tuy nhiên cũng đã bộc lộ một số bất cập, tính hiệu lực và hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chưa thực sự cao, đặc biệt, trong công tác quản lý, điều hành của các phòng nhiều lúc còn lúng túng, chưa đảm bảo tiến độ và chất lượng của công việc. Trước thực trạng đó, Sở Ngoại vụ nhận thấy cần thiết phải sắp xếp, tổ chức lại và đổi tên các tổ chức hành chính, theo nguyên tắc không làm phát sinh thêm đầu mối và đảm bảo phục vụ tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Sở, đồng thời, cần có sự phân cônggiữa lĩnh vực hành chính, thanh tra, tổng hợp với lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại để thuận lợi trong quản lý, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Sở được tốt hơn.

          Thực hiện Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức lại các tổ chức hành hính thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình và Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình, trong tháng 6 và tháng 7/2022, Sở Ngoại vụ đã tiến hành tổ chức lại các tổ chức hành hính và ban hành các Quyết định quy định lại chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở. Đồng thời, tiến hành các bước, thủ tục để ban hành các Quyết định điều động, bổ nhiệm Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ; Quyết định cho thôi giữ chức vụ đối với công chức giữ chức danh Phó Trưởng phòng dôi dư theo quy định của pháp luật; Quyết định bố trí công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP làm việc tại các phòng thuộc Sở Ngoại vụ.

            Việc hoàn thành công tác tổ chức lại các tổ chức hành hính thuộc Sở và điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, cũng như bố trí công chức, người lao động phù hợp giúp góp phần phục vụ tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, đồng thời đảm bảo sự phân công rõ ràng giữa lĩnh vực văn phòng với lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại để thuận lợi trong quản lý, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Sở được tốt hơn.

Nguyễn Nam 

Các tin khác