Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 197

  • Tổng 479.265

Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh về theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm...
Xem tiếp
Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với quyết định của...   Tin mới
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính...
Xem tiếp