Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 318

  • Tổng 971.180

Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số của Sở Ngoại vụ năm 2023   Tin mới
Ngày 22/11/2023, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 1164/KH-SNgV về thực hiện Chuyển đổi số năm 2023, nội dung cụ thể như sau:
Xem tiếp