Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 1499

  • Tổng 1.629.052

Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2016 và Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2017

15:21, Thứ Hai, 24-4-2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2016 và Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2017

Bảng tổng hợp kế hoạch đoàn ra năm 2017 (1)

Bảng tổng hợp kế hoạch đoàn ra năm 2017 (2)