Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 498

  • Tổng 1.404.947

Phát động hưởng ứng cuộc thi" Tìm hiểu cải cách hành chính và tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022"

13:31, Thứ Hai, 19-9-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 1407/KH-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính và tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022”. Ngày 06/9/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính và tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022” và phát động thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022

 

         Để cuộc thi được triển khai rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia, Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính và tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022”, đồng thời, phát động thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022 với các nội dung cụ thể và đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh triển khai một số nội dung như:

 

       - Tích cực phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, triển khai các nội dung Kế hoạch số 1407/KH-UBND đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân bằng nhiều hình thức như ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức hội nghị, đăng trên Trang thông tin điện tử, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh…; vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân tích cực tham gia phần thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu cải cách hành chính" theo địa chỉ http://thitimhieucchc.quangbinh.gov.vn và nghiên cứu, tìm tòi sáng kiến, giải pháp để cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Đảm bảo ít nhất 80% cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị có đề xuất sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính và ít nhất có 03 sáng kiến, giải pháp chất lượng để gửi về Ban Tổ chức cuộc thi (qua Sở Nội vụ).

 

        - Thời gian thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu cải cách hành chính" chia làm 02 đợt, mỗi đợt 15 ngày, cụ thể: Đợt 1: Bắt đầu từ 0h00 ngày 26/9/2022 đến hết ngày 10/10/2022; Đợt 2: Bắt đầu từ 0h00 ngày 17/10/2022 đến hết ngày 31/10/2022.

 

        - Thời hạn gửi bài thi sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính (bài thi viết thuyết minh) của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp về Sở Nội vụ chậm nhất 17h00 ngày 31/10/2022.

 

         - Bố trí từ nguồn kinh phí cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị để tổ chức, triển khai tuyên truyền cuộc thi.

 

        Cuộc thi sẽ tạo điều kiện để công chức và người lao động của Sở Ngoại vụ tìm hiểu về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân, tạo động lực thúc đẩy, đổi mới sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần cải thiện Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

 

        Sở Ngoại vụ thông báo đến toàn thể công chức, người lao động của Sở và huy động công chức, người lao động tham gia Cuộc thi nhằm phát huy tinh thần năng động, sáng tạo và trách nhiệm của công chức và người lao động. Đồng thời, khuyến khích công chức, người lao động của Sở tìm ra những sáng kiến, giải pháp thiết thực, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính; đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến các quy trình, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả, hoạt động tại Sở nói riêng và của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nói chung.

 

Tải và xem nội dung Kế hoạch tại đây.

Tải và xem Thể lệ Cuộc thi tại đây.

Lan Hương

Các tin khác