Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 274

  • Tổng 1.715.192

Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2023”

9:7, Thứ Hai, 23-10-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 1999/KH-UBND ngày 03/10/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2023”, ngày 13/10/2023, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch 1247/KH-SNgV về việc triển khai cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2023” tại Sở Ngoại vụ nhằm hưởng ứng cuộc thi, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động phát huy tính năng động, sáng tạo, tìm ra giải pháp thiết thực cho cải cách hành chính. Thông qua cuộc thi góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo.

Thông qua cuộc thi góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo.

          - Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở.

  - Nội dung: Người dự thi đề xuất các ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính mới, chưa từng áp dụng trên địa bàn tỉnh, có thể đề xuất ý tưởng, giải pháp đã áp dụng tại cơ quan mình để nhân rộng mô hình. Tập trung vào các nội dung chính được đề ra tại Kế hoạch số 1999/KH-UBND ngày 03/10/2023 của UBND tỉnh (có Kế hoạch 1999/KH-UBND gửi kèm theo).

  - Thời gian thi :

            + Từ ngày 13/10 đến ngày 27/10/2023

            + Nhận bài thi: Ngày 27/10/2023

            + Tổ chức chấm điểm bài thi: Ngày 30/10 đến ngày 31/10/2023.

          Thông tin chi tiết về cách thức dự thi, cơ cấu giải thưởng và một số thông tin liên quan về cuộc thi được nêu tại Kế hoạch số 1999/KH-UBND ngày 03/10/2023 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 1247/KH-SNgV ngày 13/10/2023 của Sở Ngoại vụ được đính kèm theo.

Ke-hoach-thi-Tim-hieu-y-tuong-giai-phap-CCHC-nam-2023 

Ke hoach UBND tinh 

Các tin khác