Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 268

  • Tổng 1.715.186

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023

9:0, Thứ Năm, 29-2-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 25/01/2024, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 02/QĐ-SNgV ban hành Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ năm 2024.

 

 

Theo đó, Sở Ngoại vụ xây dựng và triển khai thực hiện 06 nội dung, cụ thể: Kiểm soát việc ban hành các văn bản QPPL có chứa quy định về TTHC; đổi mới toàn diện việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến gắn với chuyển đổi số; tăng cường trách nhiệm giải trình và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành; công tác kiểm tra và các nhiệm vụ khác.

Nội dung chi tiết của Quyết định, xem tại đây

Các tin khác