Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 235

  • Tổng 1.715.153

Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2024

9:37, Thứ Năm, 29-2-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 21/12/2023, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 1619/KH-SNgV về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024.

 

Thực hiện Quyết định số 3645/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 với chủ đề “Sắp xếp, kiệm toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính tinh gọn, hiệu lực hiệu quả”, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024 với mục đích Tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 09/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030 của UBND tỉnh.
- Các phòng công chức Sở Ngoại vụ nhận thức đầy đủ xác định công tác CCHC và nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở Ngoại vụ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn hiệu lực hiệu quả.

Đồng thời, nêu ra những yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính năm 2024.

Xem Kế hoạch số 1619/KH-SNgV tại đây
 

Các tin khác