Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 24/2019/QĐ-UBND
Ngày ký 09/09/2019
Người ký Trần Công Thuật
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Biên giới
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

3cms/upload/songoaivu/File/VB%20QPPL/Cap%20nhat%202022/Phong%20QLBG-LS/Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2024.2019.Q%C4%90-UBND.pdf