Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 18/2022/NĐ-CP 18/02/2022 Nghị định về Nghi lễ đối ngoại
2 65/2021/NĐ-CP 30/06/2021 Nghị định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
3 64/2021/NĐ-CP 30/06/2021 Nghị định về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; UBND cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức
4 152/2020/NĐ-CP 30/12/2020 Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
5 80/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Nghị định về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
6 50/2020/NĐ-CP 20/04/2020 Nghị định quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
7 16/2020/NĐ-CP 03/02/2020 Nghị định quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch
8 71/2015/NĐ-CP 03/09/2015 Nghị định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước CHXHCN Việt Nam
9 112/2014/NĐ-CP 21/11/2014 Nghị định quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
10 34/2014/NĐ-CP 29/04/2014 Nghị định về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam
1 2 »