Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 23/2022/QĐ-UBND
Ngày ký 14/06/2022
Người ký Trần Thắng
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1

Các văn bản khác
Trở về trang trước