Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 14/2018/QĐ-UBND
Ngày ký 30/05/2018
Người ký Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục quyết định việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức; các đối tượng khác sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế phối hợp quản lý các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm và làm việc tại Quảng Bình
Lĩnh vực Nhập cảnh, xuất cảnh
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

3cms/upload/songoaivu/File/VB%20QPPL/Cap%20nhat%202022/Phong%20QLBG-LS/Quyet%20dinh%20so%2014%20ve%20doan%20ra%20doan%20vao.pdf