Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 18/2022/NĐ-CP Nghị định về Nghi lễ đối ngoại Chính phủ 18/02/2022 Còn
2 03/2021/TT-BNG Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện Bộ Ngoại giao 28/10/2021 Còn
3 65/2021/NĐ-CP Nghị định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế Chính phủ 30/06/2021 Còn
4 64/2021/NĐ-CP Nghị định về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; UBND cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức Chính phủ 30/06/2021 Còn
5 152/2020/NĐ-CP Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam Chính phủ 30/12/2020 Còn
6 70/2020/QH14 Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020 Quốc hội 13/11/2020 Còn
7 04 /2020/TT-BNG Thông tư hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực Bộ Ngoại giao 25/09/2020 Còn
8 80/2020/NĐ-CP Nghị định về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam Chính phủ 08/07/2020 Còn
9 50/2020/NĐ-CP Nghị định quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai Chính phủ 20/04/2020 Còn
10 06/2020/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế tại Việt Nam Thủ tướng 21/02/2020 Còn
1 2 3 4 5 »