Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1559

  • Tổng 1.629.112

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Ngoại vụ

10:19, Thứ Tư, 1-6-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 31/5/2022, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho toàn thể công chức, người lao động của Sở Ngoại vụ. Thượng tá Hoàng Thanh Bình - Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh là báo cáo viên tại Hội nghị. 

 

Báo cáo viên truyền đạt một số vấn đề cơ bản về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

 

Tại hội nghị, Thượng tá Hoàng Thanh Bình đã thông tin đến toàn thể công chức, người lao động của Sở những nội dung quan trọng, cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ bí mật nhà nước như Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ bí mật nhà nước, Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an về việc ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, Công văn số 75/UBND-TH ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ BMNN, Hệ thống danh mục bí mật nhà nước được ban hành theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước…; tình hình, thực trạng lộ, lọt bí mật nhà nước cũng như các kỹ năng, biện pháp trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.


Buổi tập huấn đã nâng cao nhận thức cho toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan Sở Ngoại vụ, làm rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bồi dưỡng kiến thức cơ bản, kỹ năng công tác bảo vệ bí mật nhà nước, từ đó nâng cao trách nhiệm, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan, góp phần đảm bảo an ninh chính trị của tỉnh, của Sở Ngoại vụ./.

Ánh Nguyệt
 

Các tin khác