Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 1497

  • Tổng 1.629.050

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022.

11:20, Thứ Ba, 24-5-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6) gắn với kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới (08/6) là sự kiện thường niên, được quy định trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại và tính cấp thiết của bảo vệ đại dương. 

 

Thông điệp từ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2022 cũng chung ý nghĩa với chủ đề Ngày Đại dương thế giới (8/6) là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương”. Chủ đề này nhằm kêu gọi các quốc gia quan tâm tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp và nỗ lực giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững.


Chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 là “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển” với thông điệp làm nổi bật sự đa dạng hệ sinh thái biển, lan tỏa ý nghĩa của đại dương đối với hoạt động sinh kế của con người và nguồn sống của các loài sinh vật trên Trái Đất.


Chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm nay là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương” thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững.

 Hưởng ứng Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới còn là dịp để tuyên truyền, vận động mọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển, đảo; lòng tự hào, ý thức dân tộc đối với chủ quyền vùng biển của tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước. 


Các cơ quan, đơn vị liên quan có thể tìm hiểu thêm thông tin, tài liệu truyền thông về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (http://monre.gov.vn); Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (http://vasi.gov.vn); Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (http://monremedia.vn)./. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Thanh Nhàn

 

Các tin khác