Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 131

  • Tổng 1.714.368

Thông báo về Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế

15:27, Thứ Tư, 11-5-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thông tin tuyển sinh Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế liên kết giữa Học viện Ngoại giao với Trường Đại học Victoria Wellington (Niu Di-lân) khóa 15 và Trường Đại học Flinders (Ô-xtơ-rây-li-a) khóa 1, cụ thể như sau:

 

1. Phương thức, thời gian và điều kiện tuyển sinh


- Phương thức tuyển sinh: Xét hồ sơ tuyển thẳng


- Thời gian nhập học: tháng 10/2022 (tuyển sinh bổ sung tháng 02/2023)


- Điều kiện tuyển sinh:


+ Trình độ ngoại ngữ: IELTS tối thiểu là 5.5 hoặc TOEFL iBT tương đương.


+ Trình độ văn hóa: Học sinh tốt nghiệp THPT trong nước hoặc nước ngoài; sinh viên đang theo học các trường đại học trong nước hoặc nước ngoài.


2. Thời gian và chương trình đào tạo


2.1. Chương trình liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Trường Đại học Victoria Wellington (Niu Di-lân):


Thời gian đào tạo 03 năm. Chương trình đào tạo do Trường Đại học Victoria Wellington chịu trách nhiệm cung cấp gồm 18 môn học (tổng số 360 tín chỉ) đối với mỗi chuyên ngành, chia thành 02 giai đoạn:


- Giai đoạn 1 (1.5 năm): Sinh viên học 09 môn học (180 tín chỉ) tại Học viện Ngoại giao. Sinh viên đủ điều kiện chuyển tiếp học giai đoạn 2 tại Trường Đại học Victoria Wellington.


- Giai đoạn 2 (1.5 năm): Sinh viên tiếp tục học 09 môn học (180 tín chỉ) tại Trường Đại học Victoria Wellington.


2.2. Chương trình liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Trường Đại học Flinders (Ô-xtơ-rây-li-a):


Thời gian đào tạo 03 năm chia thành 02 giai đoạn:


- Giai đoạn 1 tại Học viện Ngoại giao (02 năm): Sinh viên học khung Chương trình gồm 16 học phần tương ứng với 72 tín chỉ. Khung Chương trình được Khoa tiếng Anh, Học viện Ngoại giao thiết kế theo chuẩn của Trường Đại học Flinders.


- Giai đoạn 2 tại Trường Đại học Flinders (01 năm): Sinh viên hoàn thành 36 tín chỉ còn lại.


Ghi chú: Sinh viên có thể chuyển tiếp sau 01 năm học tại Học viện Ngoại giao.


3. Ngành đào tạo


3.1. Chương trình liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Trường Đại học Victoria Wellington (Niu Di-lân):


Ngành Quan hệ Quốc tế, Khoa học Chính trị, Truyền thông.


Sinh viên có thể lựa chọn học chuyên ngành hoặc song song (Quan hệ quốc tế và Khoa học chính trị, Quan hệ quốc tế và Truyền thông, Khoa học chính trị và Truyền thông) sau khi chuyển tiếp sang Đại học Victoria Wellington và đăng ký môn học theo mã ngành mà mình lựa chọn.


3.2. Chương trình liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Trường Đại học Flinders (Ô-xtơ-rây-li-a):


Ngành Ngôn ngữ (Ngôn ngữ Anh).


4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh


5. Đội ngũ giảng viên:

 

Đội ngũ giảng dạy của Học viện Ngoại giao vững vàng về chuyên môn và giàu kinh nghiệm về thực tiễn cùng với các cố vấn học tập của Đại học Victoria Wellington và Đại học Flinders.


6. Văn bằng


- Bằng Cử nhân Quan hệ quốc tế, Khoa Chính trị, Truyền thông do Trường Đại học Victoria Wellington cấp.


- Bằng Cử nhân Ngôn ngữ do Trường Đại học Flinders cấp.


Bằng cấp hoàn toàn giống như sinh viên học toàn thời gian tại Đại học Victoria Wellington và Đại học Flinders, được công nhận toàn cầu.


7. Học phí (ước tính)


7.1. Chương trình liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Trường Đại học Victoria Wellington (Niu Di-lân):


- Giai đoạn 1.5 năm tại Việt Nam: khoảng 160.000.000 VNĐ.


- Giai đoạn chuyển tiếp 1.5 năm tại Trường Đại học Victoria Wellington: khoảng 680.000.000 VNĐ (mức học phí chính xác sẽ do Trường Đại học Victoria Wellington thông báo vào thời điểm nhập học).


7.2. Chương trình liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Trường Đại học Flinders (Ô-xtơ-rây-li-a):


- Giai đoạn tại Việt Nam: khoảng 192.000.000 VNĐ.


- Giai đoạn chuyển tiếp tại Trường Đại học Victoria Wellington: khoảng 540.000.000 VNĐ (mức học phí chính xác sẽ do Trường Đại học Flinders thông báo vào thời điểm nhập học).


8. Điều kiện chuyển tiếp


8.1. Chương trình liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Trường Đại học Victoria Wellington (Niu Di-lân):


IELTS Academic từ 6.0 trở lên (không có kỹ năng nào dưới 5.5) hoặc TOEFL iBT tương đương.


8.2. Chương trình liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Trường Đại học Flinders (Ô-xtơ-rây-li-a):


Điểm IELTS từ 6.0 trở lên (trong đó kỹ năng nói và viết từ 6.0 trở lên) hoặc TOEFL iBT tương đương.


Lưu ý:


- Hoàn thành các môn học theo chương trình học tại Học viện Ngoại giao.


- Xét duyệt visa sinh viên do Sở di trú Niu Di-lân và Ô-xtơ-rây-li-a quyết định. Học viện Ngoại giao hỗ trợ các thủ tục và tư vấn cần thiết.


Mọi thông tin xin liên hệ:


- Website: https://www.dav.edu.vn


- Email: lienketdaotaohvng@dav.edu.vn


- Hotline: (84) 904 509 769; (84) 912 603 333 (Chị Thu)


(Nguồn: Học viện Ngoại giao - Bộ Ngoại giao)

                       Đinh Nguyệt

Các tin khác