Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 16/2020/NĐ-CP
Ngày ký 03/02/2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu nội dung Nghị định quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch
Lĩnh vực Quốc tịch
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

3cms/upload/songoaivu/File/VB%20QPPL/Cap%20nhat%202022/Xuan%20vip/16%20-%202020%20-%20N%C4%90%20-%20CP%20-%20H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20Lu%E1%BA%ADt%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BB%8Bch.pdf