Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 18/2012/QH13
Ngày ký 21/06/2012
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu nội dung Luật Biển Việt Nam
Lĩnh vực Biên giới
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Luật
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 3cms/upload/songoaivu/File/VB%20QPPL/Cap%20nhat%202022/Phong%20QLBG-LS/18_bienvn.doc