Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 03/2021/TT-BNG
Ngày ký 28/10/2021
Người ký Bùi Thanh Sơn
Trích yếu nội dung Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện
Lĩnh vực Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Ngoại giao
Phân loại Thông tư
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

3cms/upload/songoaivu/File/VB%20QPPL/Cap%20nhat%202022/03-bng.pdf