Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 05/2012/TT-BNG
Ngày ký 12/11/2012
Người ký Phạm Bình Minh
Trích yếu nội dung Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
Lĩnh vực Phi chính phủ nước ngoài
Cơ quan ban hành Bộ Ngoại giao
Phân loại Thông tư
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

05/2012/TT-BNG