Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 01/2012/CT-TTg
Ngày ký 09/01/2012
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu nội dung Chỉ thị về một số biện pháp triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
Lĩnh vực Hội nhập quốc tế
Cơ quan ban hành Thủ tướng
Phân loại Chỉ thị
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

01/2012/CT-TTg