Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 36/2004/TT-BTC
Ngày ký 26/04/2004
Người ký Trương Chí Trung
Trích yếu nội dung Thông tư quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự.
Lĩnh vực Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Hết
Toàn văn:

36/2004/TT-BTC