Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 531

  • Tổng 1.629.710

Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022

15:44, Thứ Sáu, 25-3-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh về theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của Sở với mục đích tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP và Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở điều kiện, tình hình thực tiễn của Sở Ngoại vụ; đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, từ đó có cơ sở thực tiễn để xem xét, giải quyết hoặc đề nghị giải quyết các vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật tại Sở Ngoại vụ; kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong công tác đối ngoại; xác định lĩnh vực, nội dung, các hoạt động cụ thể, trách nhiệm của các phòng có liên quan trong việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

 

Nội dung thực hiện như sau:


1. Xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết; tính thống nhất, đồng bộ của các văn bản quy định chi tiết; tính khả thi của văn bản quy định chi tiết.

 

2. Xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng của nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; mức độ đảm bảo kinh phí cho thi hành pháp luật.

 

3. Xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của Sở Ngoại vụ; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật tại Sở Ngoại vụ./.

 

Trung Kiên

Các tin khác