Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1458

  • Tổng 1.629.011

Sở Ngoại vụ triển khai khai thác, sử dụng phân hệ chức năng Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh

9:9, Thứ Sáu, 30-9-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 1477/UBND-KSTTHC ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh về việc chính thức áp dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử TTHC và triển khai số hóa hồ sơ, kết quả TTHC, Sở Thông tin và Truyền thông đã rà soát, hoàn thành điều chỉnh một số nghiệp vụ của Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh nhằm bổ sung tiện ích, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành, địa phương.

Sở Ngoại vụ đã tổ chức phổ biến các nghiệp vụ được điều chỉnh, bổ sung nêu trên đến các công chức được phân công thực hiện Quy trình số hóa trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả TTHC/DVCTT.

Đồng thời, Sở Ngoại vụ đã quán triệt, triển khai các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao như sau:

Rà soát, bảo đảm đầy đủ các điều kiện trang thiết bị công nghệ thông tin cần thiết để triển khai quy trình số hóa hồ sơ, kết quả trong tiếp nhận, giải quyết TTHC và khai thác, sử dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử TTHC trên Cổng dịch vụ công /Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (bao gồm trang bị máy vi tính đảm bảo cấu hình, máy scan, kết nối internet băng rộng, chứng thư số tổ chức sử dụng tại Bộ phận một cửa và chứng thư số cá nhân của cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ,…).

Chỉ đạo Bộ phận một cửa và công chức xử lý hồ sơ TTHC chính thức áp dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử TTHC và triển khai quy trình số hóa các loại hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đối với các hồ sơ tiếp nhận mới. Thời hạn chính thức áp dụng được thực hiện theo lộ trình quy định.

Tiến hành xây dựng kế hoạch, lộ trình từng năm để tổ chức thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC đang được quản lý, lưu trữ bằng văn bản giấy lên Kho quản lý dữ liệu điện tử TTHC theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP đối với các kết quả TTHC đã giải quyết từ 25/8/2022 trở về trước và đang còn thời hạn hiệu lực; đảm bảo từ nay đến năm 2025, hoàn thành các chỉ tiêu tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC theo từng năm của Chính phủ và UBND tỉnh đã giao; trường hợp TTHC đã được quản lý, lưu trữ bản điện tử kết quả giải quyết thì tổ chức cập nhật, tích hợp dữ liệu lên Kho quản lý dữ liệu điện tử TTHC.   

Tải và xem hướng dẫn, sử dụng phân hệ chức năng Kho quản lý dữ liệu điện tử tại đây.

Thanh Nam

Các tin khác