Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 550

  • Tổng 1.627.021

SỞ NGOẠI VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH

9:42, Thứ Tư, 16-9-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 1903/KH-UBND ngày 15/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực Ngoại giao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Ngày 24/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 853/QĐ-UBND phê duyệt các quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực Ngoại giao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình, bao gồm 07 quy trình, cụ thể: Thủ tục cho phép đoàn ra (Đối với trường hợp UBND tỉnh quyết định); Thủ tục cho phép đoàn ra (Đối với trường hợp thuộc diện xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy); Thủ tục cho phép đi nước ngoài vì việc riêng (Đối với trường hợp UBND tỉnh quyết định); Thủ tục cho phép đoàn vào (Đối với trường hợp UBND tỉnh quyết định); Thủ tục cho phép đoàn vào (Đối với trường hợp phải xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy); Thủ tục cho phép đoàn vào của các tổ chức phi chính phủ, đoàn vào hoạt động liên quan đến các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài (Đối với trường hợp báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh); Thủ tục cho phép đoàn vào của các tổ chức phi chính phủ, đoàn vào hoạt động liên quan đến các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài (Đối với trường hợp không phải báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh).
Sau một thời gian phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình để thiết lập cấu hình, tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh theo quy định và tiến hành chạy thử các quy trình, bắt đầu từ ngày 01/10/2020, Sở Ngoại vụ tiến hành tiếp nhận và trả kết quả các dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh Quảng Bình tại địa chỉ: https//dichvucong.quangbinh.gov.vn/dich-vu-cong-truc-tuyen./.

Trung Kiên

Các tin khác