Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 491

  • Tổng 1.605.992

Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật

16:55, Thứ Tư, 17-5-2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

2. Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

3. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương

 

5. Luật Tố tụng hành chính

 

6. Luật Bảo hiểm xã hội

 

7. Bộ luật Lao động

 

8. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị

 

9. Đặc san tuyên truyền pháp luật: Công ước của Liên Hợp quốc về phòng, chống tham nhũng trong mối tương quan với pháp luật phòng chống tham nhũng của Việt Nam

Các tin khác