Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 182

  • Tổng 1.715.100

Tổng kết Kế hoạch hành động thực hiện hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 - 2023

16:33, Thứ Năm, 21-3-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 20/3/2024, Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh tổ chức cuộc họp để đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 - 2023, do đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và các đồng chí thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 - 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và ý kiến thảo luận các thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo đánh giá cao các kết quả đã đạt được, ghi nhận những nỗ lực của các cấp, các ngành, các thành viên của Ban Chỉ đạo trong việc khắc phục những khó khăn, thách thức để triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; các sở, ban, ngành đã bám sát chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh để chủ động phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng có một số khó khăn, tồn tại. Trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban đề nghị các sở, ngành, địa phương phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ được giao, có các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, tồn tại, từng bước nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế sâu rộng hơn nữa trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Công tác hội nhập quốc tế tỉnh giai đoạn 2019 - 2023 đã đạt được những thành quả nổi bật, qua đó mở rộng quan hệ với các địa phương, đối tác nước ngoài như: tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị với các tỉnh của Lào, mở rộng, tăng cường quan hệ với các địa phương, đối tác của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Séc, Ô-xtơ-rây-li-a,..., trong đó, đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với tỉnh Yamanashi, Nhật Bản, mở rộng quan hệ với tỉnh Santiago de Cuba (Cộng hòa Cuba); làm việc với các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp của Lào, Thái Lan, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Séc, Tây Ban Nha, Hung-ga-ri, Phần Lan, Hà Lan, Anh, Mỹ,...; thực hiện 21 dự án ODA, với tổng vốn 292,686 triệu USD; cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 27 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 1.122 triệu USD. Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu, quá cảnh trung bình của tỉnh hiện nay khoảng từ 1,5 - 2 tỷ USD/năm.

Trưởng Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế nhấn mạnh, hiện nay, trong bối cảnh mới của tình hình thế giới và trong nước, việc tích cực, chủ động triển khai chủ trương hội nhập quốc tế theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng đề ra sẽ góp phần phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn tỉnh. Do đó, trong thời gian tới, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác hội nhập quốc tế và nội dung kế hoạch hành động, các chương trình, kế hoạch liên quan, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đồng chí cũng nêu các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo cụ thể đối với nhiệm vụ hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, quốc phòng - an ninh trong năm 2024 và giai đoạn mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

 

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Đinh Nguyệt

 

 

Các tin khác