Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 355

  • Tổng 1.715.793

Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024   Tin mới
Ngày 12/01/2024, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 35/KH-SNgV về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2024   Tin mới
Ngày 21/12/2023, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 1619/KH-SNgV về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024.
Xem tiếp
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023   Tin mới
Ngày 25/01/2024, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 02/QĐ-SNgV ban hành Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ năm 2024.
Xem tiếp
Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 1999/KH-UBND ngày 03/10/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2023”, ngày 13/10/2023, Sở Ngoại vụ đã ban...
Xem tiếp
Triển khai phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 1744/KH-UBND ngày 7/9/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2023; Công văn số 3993/VPUBND-KSTT ngày 20/9/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển...
Xem tiếp