Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 643

  • Tổng 1.710.648

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023   Tin mới
Ngày 25/01/2024, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 02/QĐ-SNgV ban hành Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ năm 2024.
Xem tiếp
Sở Ngoại vụ báo cáo tình hình giải quyết, xử lý hồ sơ quá hạn, tồn...   Tin mới
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 4 Công văn số 715/UBND-KSTT ngày 19/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ tái cầu trúc quy trình, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo...
Xem tiếp
Sở Ngoại vụ báo cáo tình hình giải quyết, xử lý hồ sơ quá hạn, tồn...   Tin mới
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 4 Công văn số 715/UBND-KSTT ngày 19/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ tái cấu trúc quy trình, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo...
Xem tiếp
Sở Ngoại vụ triển khai khai thác, sử dụng phân hệ chức năng Kho quản...   Tin mới
Thực hiện Công văn số 1477/UBND-KSTTHC ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh về việc chính thức áp dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử TTHC và triển khai số hóa hồ sơ, kết quả TTHC, Sở Thông tin và Truyền thông đã...
Xem tiếp