Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 648

  • Tổng 1.687.149

Quy định đường dây nóng Sở Ngoại vụ Quảng Bình

Post date: 26/10/2016

Font size : A- A A+

 QUY ĐỊNH

Về việc tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng về công tác ngoại vụ
  
 

Điều 1. Nguyên tắc tiếp nhận, chuyển và xử lý thông tin đường dây nóng


Việc tiếp nhận, xử lý thông tin phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thời gian, thẩm quyền quy định tại Quy định này và trong các văn bản quy phạm pháp luật khác.
Việc chuyển thông tin, xử lý thông tin qua đường dây nóng được thực hiện như chế độ tiếp nhận, xử lý công văn khẩn, công điện khẩn.
Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo giữ bí mật về danh tính, địa chỉ; nếu người cung cấp thông tin có yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết phải thông báo cho người đó biết.
Từ chối tiếp nhận thông tin trong các trường hợp sau đây: Người cung cấp thông tin không nói rõ họ, tên, địa chỉ của mình; nội dung thông tin cung cấp chung chung, không thể xác định được vụ việc cụ thể, xảy ra ở đâu, người liên quan.


Điều 2. Người có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng


Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Giám đốc Sở Ngoại vụ.


Điều 3. Số máy tiếp nhận thông tin đường dây nóng


Số máy điện thoại cố định: 0232 3840757;
Số máy điện thoại di động: 0903 224 711.
Bà Nguyễn Thị Hương Giang tiếp nhận, xử lý, chuyển thông tin xử lý qua đường dây nóng phải mở sổ theo dõi theo đúng quy định.


Điều 4. Khen thưởng, xử lý vi phạm


Sở Ngoại vụ ghi nhận và gửi lời cảm ơn đến người cung cấp đúng thông tin, trong trường hợp nguồn tin có giá trị giúp kịp thời phát hiện tiêu cực trong công tác ngoại vụ, người cung cấp thông tin được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Người cung cấp thông tin phải đảm bảo sự thật của nguồn tin, không được nói sai sự thật vì mục đích cá nhân. Nếu cố ý cung cấp thông tin sai sự thật sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Phòng, bộ phận, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng được xem xét khen thưởng theo quy định. Nếu thiếu trách nhiệm, vi phạm Quy định này sẽ bị xử lý kỷ luật tùy theo tính chất, mức độ vi phạm./.