Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 882

  • Tổng 1.693.870

Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số của Sở Ngoại vụ năm 2024   Tin mới
Ngày 27/12/2023, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 1645/KH-SNgV thực hiện Chuyển đổi số Sở Ngoại vụ năm 2024.
Xem tiếp
Triển khai phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 1744/KH-UBND ngày 7/9/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2023; Công văn số 3993/VPUBND-KSTT ngày 20/9/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển...
Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số của Sở Ngoại vụ năm 2023   Tin mới
Ngày 22/11/2022, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 1164/KH-SNgV về thực hiện Chuyển đổi số năm 2023, nội dung cụ thể như sau:
Xem tiếp