Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 482

  • Tổng 1.714.720

Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024   Tin mới
Ngày 12/01/2024, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 35/KH-SNgV về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Xem tiếp
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính...   Tin mới
Ngày 02/01/2024, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 01/KH-SNgV về Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu,...
Xem tiếp
Chương trình tổng thể của Sở Ngoại vụ về hành tiết kiệm, chống lãng...   Tin mới
Ngày 27/2/2024, Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 08/QĐ-SNgV ngày 27/02/2024 về việc ban hành Chương trình tổng thể của Sở Ngoại vụ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
Xem tiếp
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023   Tin mới
Ngày 25/01/2024, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 02/QĐ-SNgV ban hành Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ năm 2024.
Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số của Sở Ngoại vụ năm 2024   Tin mới
Ngày 27/12/2023, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 1645/KH-SNgV thực hiện Chuyển đổi số Sở Ngoại vụ năm 2024.
Xem tiếp