Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 446

  • Tổng 971.308

Lý lịch Ban giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Bình

9:49, Thứ Sáu, 21-4-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG GIÁM ĐỐC SỞ

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Giang

+ Ngày sinh: 23 - 11 - 1975

+ Quê quán: X. Quảng Tân - TX. Ba Đồn - T. Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 01 - 8 - 2005

Ngày chính thức: 01 - 8 - 2006

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Chức vụ Đảng: Bí thư Chi bộ Sở Ngoại vụ

Chức vụ Chính quyền:  Giám đốc Sở Ngoại vụ

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

Điện thoại cơ quan: (0232) 3 840 757 

Email: giangnth.sngv@quangbinh.gov.vn 

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

NGUYỄN THANH XUÂN

 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Xuân 

+ Ngày sinh: 03 - 02 - -1983 

+ Quê quán: X. Quảng Phương - H. Quảng Trạch - T. Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 01 - 9 - 2001

Ngày chính thức: 01 - 9 - 2002

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Chức vụ Đảng: Không

Chức vụ Chính quyền: Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 

Điện thoại cơ quan: (0232) 3 851 468 

Email: xuannt.sngv@quangbinh.gov.vn