Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 439

  • Tổng 971.301

Sở Ngoại vụ triển khai khai thác, sử dụng phân hệ chức năng Kho quản...   Tin mới
Thực hiện Công văn số 1477/UBND-KSTTHC ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh về việc chính thức áp dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử TTHC và triển khai số hóa hồ sơ, kết quả TTHC, Sở Thông tin và Truyền thông đã...
Xem tiếp
Hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến   Tin mới
Hiện nay, Sở Ngoại vụ triển khai việc giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; thủ tục cử đoàn ra; thủ tục cho phép đi nước ngoài vì việc riêng;...
Xem tiếp