Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 427

  • Tổng 971.289

Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2023   Tin mới
Ngày 21/12/2023, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 1315/SNgV-KH về thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:
Xem tiếp
Sở Ngoại vụ triển khai khai thác, sử dụng phân hệ chức năng Kho quản...   Tin mới
Thực hiện Công văn số 1477/UBND-KSTTHC ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh về việc chính thức áp dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử TTHC và triển khai số hóa hồ sơ, kết quả TTHC, Sở Thông tin và Truyền thông đã...
Xem tiếp
Phát động hưởng ứng cuộc thi" Tìm hiểu cải cách hành chính và tìm...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 1407/KH-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính và tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022”. Ngày 06/9/2022,...
Xem tiếp
SỞ NGOẠI VỤ VỚI CÔNG TÁC CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY ĐỂ NÂNG CAO CHẤT...   Tin mới
Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quyết định của Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, hoạt động...
Xem tiếp
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan Sở Ngoại...   Tin mới
Ngày 08/3/2022, Sở Ngoại vụ ban hành Báo cáo số 180/BC-SNgV về tình hình thực hiện cải cách hành chính quý I.
Xem tiếp