Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 56/2014/QH13
Ngày ký 10/07/2014
Người ký Nguyễn Hạnh Phúc
Trích yếu nội dung Luật Quốc tịch
Lĩnh vực Quốc tịch
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Luật
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

3cms/upload/songoaivu/File/VB%20QPPL/Cap%20nhat%202022/Xuan%20vip/2014_729%20+%20730-05_VBHN-VPQH%20-%20Lu%E1%BA%ADt%20Qu%E1%BB%91c%20t%E1%BB%8Bch.pdf 


Các văn bản khác
Trở về trang trước