Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 170/2018/TT-BQP
Ngày ký 16/12/2018
Người ký Đại tướng Ngô Xuân Lịch
Trích yếu nội dung Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 102/2018/NĐ-CP ngày 20/07/2018 của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài
Lĩnh vực Công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Cơ quan ban hành Bộ Quốc phòng
Phân loại Thông tư
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

3cms/upload/songoaivu/File/VB%20QPPL/Cap%20nhat%202022/Xuan%20vip/170-bqp.pdf 


Các văn bản khác
Trở về trang trước