Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 157/2016/TT-BTC
Ngày ký 24/10/2016
Người ký Vũ Thị Mai
Trích yếu nội dung Thông tư quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự
Lĩnh vực Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

3cms/upload/songoaivu/File/VB%20QPPL/Cap%20nhat%202022/Phong%20QLBG-LS/Thong%20tu%20157%20cua%20Bo%20Tai%20Chinh.pdf 


Các văn bản khác
Trở về trang trước