Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 06/2003/QH11
Ngày ký 17/06/2003
Người ký Nguyễn Văn An
Trích yếu nội dung Luật Biên giới quốc gia
Lĩnh vực Biên giới
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Luật
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

3cms/upload/songoaivu/File/VB%20QPPL/Cap%20nhat%202022/Phong%20QLBG-LS/Lu%E1%BA%ADt%20bi%C3%AAn%20gi%E1%BB%9Bi%20qu%E1%BB%91c%20gia%2006.2003.QH11%20(1).doc