Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 112/2014/NĐ-CP
Ngày ký 21/11/2014
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu nội dung Nghị định quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
Lĩnh vực Biên giới
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 3cms/upload/songoaivu/File/VB%20QPPL/Cap%20nhat%202022/Phong%20QLBG-LS/112-nd.signed.pdf