Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 71/2015/NĐ-CP
Ngày ký 03/09/2015
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu nội dung Nghị định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước CHXHCN Việt Nam
Lĩnh vực Biên giới
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

3cms/upload/songoaivu/File/VB%20QPPL/Cap%20nhat%202022/Phong%20QLBG-LS/71.signed.pdf