Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 34/2014/NĐ-CP
Ngày ký 29/04/2014
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu nội dung Nghị định về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam
Lĩnh vực Biên giới
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

3cms/upload/songoaivu/File/VB%20QPPL/Cap%20nhat%202022/Phong%20QLBG-LS/34-nd.signed.pdf