Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 152/2020/NĐ-CP
Ngày ký 30/12/2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu nội dung Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
Lĩnh vực Quản lý lao động nước ngoài ở Việt Nam
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

3cms/upload/songoaivu/File/VB%20QPPL/Cap%20nhat%202022/Anh/N%C4%90%20152.2020.signed-Quan%20ly%20lao%20dong.pdf