Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 50/2020/NĐ-CP
Ngày ký 20/04/2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu nội dung Nghị định quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
Lĩnh vực Phi chính phủ nước ngoài
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

3cms/upload/songoaivu/File/VB%20QPPL/Cap%20nhat%202022/Anh/N%C4%90%2050.2020.Vien%20tro%20khan%20cap.signed.pdf