Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 80/2020/NĐ-CP
Ngày ký 08/07/2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu nội dung Nghị định về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
Lĩnh vực Phi chính phủ nước ngoài
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

3cms/upload/songoaivu/File/VB%20QPPL/Cap%20nhat%202022/Anh/N%C4%90%2080.2020.signed.pdf