Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 64/2021/NĐ-CP
Ngày ký 30/06/2021
Người ký Phạm Bình Minh
Trích yếu nội dung Nghị định về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; UBND cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức
Lĩnh vực Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 3cms/upload/songoaivu/File/VB%20QPPL/Cap%20nhat%202022/06.%20Nghi%20dinh%2064.2021.ND-CP.pdf