Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 70/2020/QH14
Ngày ký 13/11/2020
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu nội dung Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020
Lĩnh vực Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Luật
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 3cms/upload/songoaivu/File/VB%20QPPL/Cap%20nhat%202022/05.Luat%20Thoa%20thuan%20quoc%20te%202020.pdf