Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 03/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ký 20/01/2014
Người ký Nguyễn Thanh Hòa
Trích yếu nội dung Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Lĩnh vực Quản lý lao động nước ngoài ở Việt Nam
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Phân loại Thông tư
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

03/2014/TT-BLĐTBXH


Các văn bản khác
Trở về trang trước