Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 01/2013/TT-BTC
Ngày ký 02/01/2013
Người ký Vũ Thị Mai
Trích yếu nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự.
Lĩnh vực Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Hết
Toàn văn:

01/2013/TT-BTC